Кредитен посредник – какво е това?

КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК – КАКВО Е ТОВА?

Когато се свързваме с потенциални клиенти или бъдем препоръчани на някого, често човекът срещу нас няма представа с какво точно се занимаваме и има десетки въпроси наум. Къде е скритата уловка? Защо услугата им е безплатна? Да не би да искат да ме прецакат?

Истината е, че професията на кредитния посредник е все още непозната на българския пазар, макар и да се практикува тук от десетилетие. Затова една от нашите цели за годината е свързана с популяризирането на услугата. Решихме да ви разкажем всичко, което е важно да знаете, преди да влезете в контакт със своя бъдещ консултант.

 

Какво е кредитен посредник?

Кредитният посредник (още наричан кредитен консултант) е лице или фирма, помагаща на крайни клиенти, когато те имат нужда от теглене или преструктуриране на банков заем. Тази помощ може да се изразява във:

• Анализиране на финансовите възможности на клиента и изчисляване на реалистичен и постижим бюджет за неговата бъдеща покупка на имот
• Разясняване на процедурата по отпускане на ипотечен кредит
• Описване или подготвяне на нужните документи
• Подбиране на финансови институции, чиито предложения за лихвен процент и погасителен план отговарят на нуждите на клиента
• Мониторинг на финансовия пазар и консултиране на клиенти с вече изтеглен ипотечен кредит, желаещи да предоговорят условията

 

Малко история

Произходът на услугата се корени в САЩ през 50-те години на миналия век. След края на Втората световна война (1945г.) търсенето на потребителски стоки се покачва рязко, а с него и вземането на заеми. Така се ражда нуждата от кредитни и финансови консултации, в отговор на която през 1951г. в САЩ се учредява Национална фондация за кредитно консултиране. Фондацията е професионална общност от финансисти, които помагат на кредитополучателите да намалят риска от просрочия и влизане в неплатежоспособност.

 

Ситуацията в България

В България кредитното консултиране се практикува от около 10 години, но до скоро липсваше държавен контрол върху услугата. Едва през 2016г. със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители за първи път се определят изискванията, на които трябва да отговаря кредитният посредник. Съгласно чл. 51 от този Закон, лицата, които извършват такава дейност, следва да бъдат вписани в официален регистър на БНБ.

Към настоящия момент кредитното консултиране не е популярна услуга и хората рядко се възползват от нея.

 

Кредитният посредник работи в полза на финансовите институции – така ли?

Това е едно от често разпространените заблуждения. Да – кредитният посредник има партньорски отношения с банкови и кредитни институции, но това партньорство помага единствено и само за договарянето на подходящи кредитни условия за вас.
Необвързаният кредитен консултант не може и не е редно да ви насочва към една конкретна банка. Целта на неговата услуга е да изслуша изискванията ви и да ви запознае с няколко подходящи оферти. От този момент вие, в качеството си на краен клиент, решавате с коя институция да сключите договор.

 

Профил на надеждния кредитен посредник

Кредитният посредник е специалист с подходящо образование и солиден опит в областта на финансите и кредитирането. От него можете да очаквате познаване на законите, регулациите и банковите процеси, свързани с отпускането на кредити. За да изпълнява ефективно ролята си, консултантът се информира редовно за тенденциите на пазара за недвижими имоти, както и за движението на лихвените проценти по ипотечни кредити. В допълнение, тези специалисти са запознати подробно с портфолиата на банките, с които си партнират. Това им позволява да избират и предлагат възможно най-подходящи кредитни планове за вас, съобразявайки се с бюджета и изискванията ви.

 

Къде сме ние в уравнението?

DILARIUS е водеща компания за кредитно консултиране, създадена от специалисти с над 15 години опит във финансовия мениджмънт, финансовото планиране и анализа на кредитния риск. Ние сме регистриран кредитен посредник по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).

Освен финансови специалисти, на първо място сме хора и знаем, че стъпки, като закупуване на собствен дом или инвестиране в недвижим имот, са свързани с прочитане на много информация, вземане на трудни решения и подлагане на емоционален стрес.

Нашата цел е да направим пътя до сключването на договор за ипотечен кредит по-лек и комфортен за вас.

Как? Ще ви обясним всичко, свързано с процеса по отпускане кредит, на достъпен език и ще ви помогнем да подготвите своите документи. Ще ви представляваме пред банковите институции, с цел договаряне на подходящи условия и постижим погасителен план. И не на последно място – ще бъдем до вас при всеки въпрос или колебание.

 

Консултациите с нас са безплатни! Обадете ни се сега:

+359-2-444-1234

или използвайте формата за контакт

Свържете се с нас

 


Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *