Какъв е процесът

Получаваме информация за Вашите нужди и потребности
чрез иновативна онлайн форма, която пести време и не изисква излишни разговори и документи.

Проучваме пазара за Вашите конкретни нужди и желания.
Предоставяме Ви 3-те най-добри индивидуални оферти за Вас.

Вие избирате банка, с която да сключите ипотечен кредит.
Ние ви съветваме и помагаме в целия процес по сделката.

Помощ при договаряне на нов кредит

Изпробвайте нашата нова система за автоматично сравняване на оферти за кредити с Изкуствен интелект и ще получите сравнение на най-добрите предложения, конкретно за Вас, в рамките на следващия работен ден.

Сравнение на всички оферти за кредит.

Нашият екип има изградена методология за анализ и съпоставка между актуалните кредитни оферти на пазара. Имплементирахме я в онлайн услуга с изкуствен интелект, която бързо ще сравни условията, за да открие най-изгодните за Вас.

Пълно съдействие до получаване на кредита.

Ние сме мотивирани бързо да получите желания кредит и затова използваме опита си, за да ви съдействаме през целия процес от кандидатстването до усвояването му, включително при подготвянето на необходимите документи.

Последващ мониторинг на пазара.

След договарянето на условията по Вашия жилищен кредит ние продължаваме да следим пазарните нива и да Ви информираме, когато констатираме по-благоприятни условия за оптимизиране на Вашите разходи.

Предоговаряне на съществуващ кредит

Ако вече сте изтеглили жилищен кредит при по-неблагоприятни за Вас условия, трябва да знаете, че този договор подлежи на промяна. Нашата цел е да постигнем по-добър лихвен процент и да договорим оптимални условия за Вас.

Запознаваме се детайлно с
Вашата кредитна сделка.

Екип от финансови експерти анализира възможностите за предоговаряне на сделката с оптимални отстъпки и най-добри условия за Вас.

Стартираме предоговаряне на
условията на Вашия кредит.

В процеса на работа действаме на база на подробен план и последователност от стъпки, целящи договаряне на по-нисък лихвен процент спрямо конкретната кредитна сделка, която имате.

Резултати от предоговарянето
на Вашите условия.

Предоговарянето на лихвения процент може да се отрази в два плана – намаляване на оставащия период на кредита или намаляване на месечната вноска.

ДИЛАРИУС
ВАШИЯТ КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ, ВАШИТЕ УСЛОВИЯ.