Предоговаряне на съществуващ кредит

Service 1 1
Запознаваме се в дълбочина с Вашата ипотечна кредитна сделка
Service 1 2
Оптимизираме лихвения процент на Вашия жилищен кредит

Ако вече сте изтеглили жилищен кредит при по-неблагоприятни за Вас условия, трябва да знаете, че този договор подлежи на промяна. Предоговарянето на кредити е нашата първа специалност и целта ни е да постигнем по-добър лихвен процент за Вашия съществуващ кредит.

Помощ при договаряне на нов кредит

Service 2 1
Съпоставка на всички оферти за жилищен кредит
Service 2 2
Договаряне на най-добрите условия

Отсяването на най-изгодната за Вас оферта не е нещо, което лесно ще направите сами. Възможностите на банковия пазар са много, а параметрите и формулирането им е специфично. Нашата цел е да ви спестим време и да преценим възможностите за потенциално оптимизиране на лихвения процент.

Нашите консултанти

Светослав Великов

Финансов съветник с дългогодишен опит и доказан експерт във финансовото планиране с отношение към детайла и грижата за интересите на клиента.

Атанас Костадинов

Финансов експерт с над осем години опит във финансовите анализи, банковия сектор и кредитирането. Опитен анализатор на кредитен риск. Сертификат по “Business Accounting” от “Chartered Institute of Management Accountants” – London

Пламен Дильовски

Финансов мениджър и eксперт в пазарния анализ и воденето на успешни преговори със завършени специализирани обучения в Ню Йорк и Лондон. Над 15 години професионален опит във финансовия мениджмънт, банковото дело и кредитирането.